top of page
Bed%202_edited.jpg

Nulmetingen

Inventarisering en vastlegging

Bij een nulmeting inventariseren wij alle bij u aanwezige middelen en leggen wij deze vast in uw systeem of in een door ons voor u op maat gemaakt bestand. Tijdens deze nulmeting is het mogelijk om direct een onderhoudsbeurt dan wel een keuring uit te voeren. Onze dienstverlening is veelal maatwerk en aangepast op uw wensen.

Hulpmiddellen Keuring Nederland is merkonafhankelijk en werkt volgens landelijk vastgestelde normeringen.

Bij het nulmeten van hulpmiddelen geven wij ieder middel een uniek identificatienummer. Dit nummer leggen wij vast in ons systeem en vermelden hierbij onder andere de configuratie, het bouwjaar, type, uitvoering en de locatie waar het middel zich bevind.

Tijdens het nulmeten keuren wij de voorziening en voeren desgewenst een complete onderhoudsbeurt uit. Nadat de nulmeting en keuring zijn afgerond krijgt het hulpmiddel een sticker waar op de volgende jaarlijkse keuring staat.

Voordat wij aan de nulmetingen of keuringen beginnen overleggen wij altijd met de betrokken personen om een zo soepel mogelijk verloop te bewerkstelligen en verstoringen voor personeel en gebruikers zo veel mogelijk te beperken.

Nul metingen: Diensten
bottom of page